.js"> // ?>

Staff of seafarers

Search form
namerankstatusminimum salary, $experience
Stokolos Vladimirovich Master reserve - - 5
Ruslan Osynovsky Master reserve - - >10
Dmytro Vorotilov Master reserve 10000 2
Volodymyr Shykin Master reserve 9800 3
Sergey Kalyadin Master onboard - - >10
Roman Smetankin Master reserve 9100 7
Gyula Molnár Master reserve 7500 -
Andriy Klimanov Master reserve 8000 >10
Oleksandr Lykhashchenko Master reserve 7500 >10
GENNADIY VORONOV Master reserve - - >10
Borys Shostak Master reserve - - 2
Evgeny Svetlov Master reserve - - 7
Vyacheslav Kolebanov Master reserve - - 8
Sergey Kovalchuk Master reserve - - 2
Vasyl Koshevko Master reserve 13500 10
Aleksandr Parkhomenko Master reserve 8500 6
Sergii Dybov Master reserve 6 000 10
Konstantin Ivasenko Master reserve - - >10
ANDREY RUTSKIY Master reserve 11000 2
Jurijs Demko Master reserve - - 6